dilluns, 3 de desembre de 2012

Les habilitats lingüístiques

Les 4 habilitats lingüístiques bàsiques són: llegir, escriure, parlar i escoltar. Aquestes són les habilitats que fan possibles l'ús adequat de la llengua. A continuació, us explicaré cadascuna d'aquestes:

LLEGIR
 • Llegir és comprendre.
 • Llegir és el procés mitjançant el qual es compren un text escrit.
 • Llegir és, segons Isabel Solé (1992), un procés actiu perquè qui llegeix ha de construir el significat del text, és a dir, que el significat que té un escrit no és una rèplica del significat que l'autor va voler donar-li, sinó que és una construcció pròpia que implica el text, els coneixements previs de l'autor i els objectius.
 • Llegir és aconseguir un objectiu. Sempre llegir per algun motiu. Hem de tenir present que: l'objectiu és el que marca la lectura. Els objectius poden ser molts i molt variats. Així, doncs, l'objectiu determina el tipus de lectura, les estratègies i el control sovint inconscient que fem sobre la lectura.
 • Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text. Qui llegeix ha de fer-se seu el text, relacionant-lo amb allò que ja sap, i ha d'adaptar-se al text, transformant els seus coneixements previs en funció de les aportacions.
 • Llegir és implicar-se en un procés de predicció i inferència* continu. Qui llegeix formula una hipòtesi sobre el significat del text que llegirà i també de les seves parts. Això ho fa a partir d'alguns elements del text i en funció dels coneixements previs. A mesura que va llegint, va verificant o va refutant lo inicial i crea noves hipòtesis.
*És sinònim de deduir. És l'habilitat de comprendre algun aspecte del text a partir del significat de la resta, és a dir, del context.

Seguidament, podreu fer un cop d'ull del vídeo que us penjaré on uns alumnes d'una escola llegeixen uns contes:ESCRIURE
 • Escriure és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. 
 • Escriure és treballar els aspectes formals com: la cal·ligrafia, la relació so-grafia i la distribució en l'espai.
 • Escriure és treballar també, els aspectes lingüístics com: la gramàtica, la fonètica, la semàntica, la morfologia...
 • Escriure és treballar els aspectes discursius com: el procés de composició del text, les característiques o propietats d'un text i la tipologia textual.

Lligat amb el verb escriure, cal dir que hi ha uns quants passos que cal seguir per a el·laborar un bon escrit. Per començar, l'escriptor ha de planificar el que escriurà posteriorment. Així, doncs, a partir d'aquesta planificació podrà generar informació, organitzar dades i formular-se objectius. Un cop planificades les idees, l'escriptor les transformarà en una mena de discurs, és a dir, redactarà. Escrit el discurs a partir de les idees planificades, l'escriptor revisarà tot el que ha escrit i refarà els aspectes que consideri necessaris.
També, cal dir que tot escrit i discurs té unes característiques o propietats, és a dir, són les qualitats que té un escrit quan actua eficaçment com a missatge real en una situació comunicativa. Per tant, el text serà significatiu i en cas que no les compleixi no serà un text. Hi ha dos tipus de característiques o propietats:

1. Descriptives: són les que analitzen i expliquen el funcionament d'algun aspecte lingüístic.

 • Adequació que és el grau d'adaptació d'un text o d'un discurs a la seva situació comunicativa tenint en compte el registre i el dialecte adequat.
 • Coherència és la propietat que selecciona la informació rellevant de la que no ho és i a més a més hi estableix una relació lògica entre les diferents parts del text/discurs.
 • Cohesió és el conjunt de relacions o vincles de significat que s'estableixen entre diferents elements o parts del text i permeten al lector interpretar-ho amb eficàcia.
2. Prescriptives: són les que determinen normes d'ús
 • Correcció
 • Variació o estil


PARLAR
 • Parlar és expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
En el vídeo que podeu trobar a continuació, veureu uns nens i nenes parlant i demanant el que desitgen pels Reis Mags:ESCOLTAR
 • Escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment.
 • Escoltar implica:
 1. Tenir un paper actiu i participatiu.
 2. Respectar l'emissor i les seves idees.
 3. Ser objectiu per intentar entendre a l'altre.
 4. Descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
 5. Saber descobrir les idees principals del missatge.
 6. Saber reaccionar al missatge i parlar quan acaba l'orador.
Us presento un vídeo on els pares van acompanyar els nens a un taller de música on l'objectiu principal d'aquest taller és que els nens aprenguin a escoltar i entendre la música.Per concloure, puc dir que tots nosaltres necessitem aquestes quatre habilitats bàsiques en el nostre dia a dia i que sense una d'aquestes ens seria molt més difícil la comunicació amb les persones que ens envolten diàriament. Així doncs, amb totes elles som capaços d'adquirir noves idees, pensaments, informacions.. que podrem transmetre a qui nosaltres desitgem i la resposta de lo transmès serà sempre ben rebuda perquè l'escoltarem amb atenció degut a que estarà relacionada amb el que nosaltres estarem transmeten. A partir d'aquí, podrem generar una conversa i parlar de diferents coses relacionades amb els aspectes transmesos al principi de tot de la xerrada amb la persona que nosaltres decidim tenir-la.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada